Betingelser for anvendelse

Læs betingelserne for anvendelse af servicen her på siden.

1. Introduktion

1.1 I det følgende redegør vi for vilkårene for brug af MedicinTjekker services på medicintjekker.dk.

1.2 Medicintjekker.dk samler og viser offentlig tilgængelig, valideret og uafhængig information om medicin. Samtidig giver MedicinTjekker mulighed for at dele erfaring med medicin samt se andre brugeres erfaringer. De indsigter, der indsamles, er anonyme og ikke-tilbageførbare.  MedicinTjekker kan ikke verificere brugerne og deres erfaring med medicinen af hensyn til brugernes anonymitet og GDPR.  Erfaringerne er således udelukkende vejledende og hverken et udtryk for “danmark”s holdning til de respektive medicinske produkter, medicinsk rådgivning eller en anbefaling. MedicinTjekker kan og skal ikke anvendes som alternativ til farmaceutisk eller lægefaglig rådgivning.

1.3 Medicintjekker.dk´s brugervurderinger er alene baseret på brugernes oplysninger. Der er taget tekniske skridt for at forhindre gentagne anmeldelser/spam [fra samme afsender?], men herudover verificeres eller efterprøves brugernes erfaringer og input ikke. 

1.4 Tal altid med din læge, hvis du er i tvivl om noget vedrørende den ordinerede medicin. Beslutninger, du træffer vedrørende en sygdomstilstand eller dit helbred, skal træffes i samråd med en læge og ikke på baggrund af vores service.

1.5 Medicintjekker.dk må ikke anvendes i nødsituationer. Hvis du eller en pårørende har en medicinsk nødsituation, skal du straks kontakte din læge.

1.6 Ved at anvende medicintjekker.dk, accepterer du disse betingelser. Kan du ikke acceptere disse betingelser, skal du ikke anvende medicintjekker.dk.

2. Rettigheder

2.1 Medicintjekker.dk, inklusiv alt indhold og materiale på servicen (tekster, billeder, design, varemærker, logoer, etc.), ejes eller licenseres fuldt ud af Sygeforsikringen “danmark”.

2.2 Du har ret til at anvende medicintjekker.dk på de vilkår, der er beskrevet i disse betingelser.

2.3 Alt indhold på medicintjekker.dk, herunder men ikke begrænset til navne, logoer, tekst, software, ikoner, dokumenter, billeder, grafik, foto, lydfiler, musik og videoer tilhører Sygeforsikringen “danmark”, associerede selskaber eller samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til lovgivningen, herunder ophavsretsloven og varemærkeloven, og må kun anvendes efter forudgående, skriftlig tilladelse fra Sygeforsikringen “danmark”. Indholdet må ikke kopieres og/eller bruges af andre i nogen sammenhæng uden Sygeforsikringen “danmark”s forudgående, skriftlige samtykke.

3. Ansvarsbegrænsning

3.1 Sygeforsikringen “danmark” er ikke ansvarlig for noget tab, hverken direkte eller indirekte, der måtte opstå i forbindelse med brug af medicintjekker.dk.

3.2 Information på medicintjekker.dk gives uden nogen udtrykkelige eller stiltiende garantier for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf.

4. Ændringer

4.1 Sygeforsikringen “danmark” forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på medicintjekker.dk samt at nedlægge servicen.

4.2 Vi forbeholder os retten til at ændre disse betingelser uden forudgående varsel ved at offentliggøre de ændrede betingelser på medicintjekker.dk.

5. Lovvalg og værneting

5.1 Disse betingelser og brugen af medicintjekker.dk er undergivet dansk ret, undtagen de danske lovvalgsregler.

5.2 Eventuelle tvister vedrørende disse betingelser og brugen af medicintjekker.dk skal afgøres ved de almindelige danske domstole.

Vi overholder EUs
GDPR-regulativer
Alle godkendte danske lægemidler
Uafhængig af kommercielle interesser
Al information samlet ét sted