Om MedicinTjekker

Bliv klogere på din medicin trygt og anonymt hos "danmark"

MedicinTjekker er en aktivt vedligeholdt, uafhængig service, som samler medicininformation fra offentlige kilder og kobler denne data med mere end 500.000 brugeres erfaring med medicin i form af anonyme og statistiske data. 

MedicinTjekker er en service, som giver brugere overblik over information som bivirkninger, pris, anvendelse, eventuel forskningsmæssig erfaring med kombination med anden medicin, indlægssedler og hvilken lignende godkendt medicin, der findes.

Fordelene ved MedicinTjekker

  • Anonymt og gratis
  • Ét samlet overblik over den information der findes om godkendt medicin
  • Ingen kommercielle interesser
  • Altid opdateret indhold
  • Bedre forståelse og bedre mulighed for at tage ansvar for egen sundhed.

Snak med lægen, hvis du er i tvivl

MedicinTjekker giver dig ikke råd eller anbefalinger, og enhver medicinsk beslutning bør ske i samråd med en medicinsk professionel rådgiver eller læge. 

MedicinTjekker er udelukkende tænkt som et værktøj til at få indsigt og overblik over information om specifik medicin. I "danmark" har vi hverken adgang til dine søgninger eller resultater, ligesom vi ikke har nogen lægefaglig ekspertise ansat til at hjælpe dig.

Ansvar for egen sundhed

Sygeforsikringen "danmark" har fokus på sygdomsforebyggelse og generel sundhed. Med MedicinTjekker gør vi det muligt for dig at få et overblik over din medicin, og du kan nemt og trygt få indsigt i uafhængige offentlige kilders information om medicinen. Det giver dig bedre mulighed for at gøre noget for din egen sundhed. 

MedicinTjekkers datakilder

MedicinTjekker henter opdateret og valideret data fra nedenstående offentlige kilder og vil aldrig blive tilpasset eller konfigureret for at understøtte kommercielle interesser.

Indlægsseddel.dk

Produktresume.dk

Medicinpriser.dk

Meldenbivirkning.dk

Interaktionsdatabasen.dk

Brugererfaringer

Udover de faktiske informationer fra offentlige kilder giver MedicinTjekker også mulighed for at se og dele brugererfaring med receptpligtig medicin. 

MedicinTjekkers database indeholder mere end 500.000 anonyme brugererfaringer. Brugererfaringerne indhentes og vises ud fra fire spørgsmål:

I hvilken grad oplever du dette lægemiddel som effektivt?
I hvilken grad er du generet af bivirkninger ved dette lægemiddel?
I hvilken grad er du tryg ved at tage dette lægemiddel? 
I hvilken grad oplever du, at fordelene opvejer ulemperne ved at tage dette lægemiddel?

Brugeren har mulighed for at vælge fem forskellige niveauer "meget lav grad", "lav grad", "nogen grad", "høj grad" og "meget høj grad". 

Sammen med brugererfaringen præsenteres brugernes angivne køn og alder.

For at få adgang til MedicinTjekkers brugererfaringer er det nødvendigt, at du erklærer dig indforstået med betingelserne for deling af brugererfaringer.

Betingelser for deling af brugererfaringer:

Brug af MedicinTjekker må aldrig træde i stedet for at tale med en læge, hvis du oplever gener eller har spørgsmål til din medicin. 

Brugervurderingerne på MedicinTjekker repræsenterer ikke Sygeforsikringen "danmark"s holdning, men er alene et udtryk for brugernes egne erfaringer og besvarelser. 

Brugeres erfaringer med samme medicin kan være meget forskellig, ligesom medicin kan anvendes til behandling af forskellige sygdomme med forskellige forløb.

Sygeforsikringen "danmark" tager forbehold for, at brugererfaringerne ikke nødvendigvis er repræsentative for en generel målgruppe.   

Af hensyn til brugernes anonymitet og GDPR har Sygeforsikringen "danmark" ikke mulighed for at verificere, at brugerne har erfaring med den medicin, de deler deres erfaring med. 

MedicinTjekker er ikke en erstatning for en samtale med lægen, hvis du føler dig syg eller er i tvivl om noget vedrørende din ordinerede medicin.

MedicinTjekker certificeres som medicinsk udstyr under ny forordning om medicinsk udstyr (EU) 2017/745 (MDR). MedicinTjekker tillader ikke visning af brugererfaringer på håndkøbsmedicin for at sikre, at beslutninger om medicin altid sker i samråd med egen læge. Enkelte lægemidler findes både som håndkøbsmedicin og receptpligtig medicin afhængigt af styrke eller pakning. Brugererfaringer er ligeledes fjernet på​ alle ​varianter af​ denne type medicin.

MedicinTjekker behandler alle data anonymt og fortroligt. MedicinTjekker tillader ikke udveksling af tilbageførbare data som f.eks. IP-adresse og/eller personlige identitetsoplysninger. 

For at anvende MedicinTjekker er det nødvendigt, at du giver samtykke til, at vi må behandle de oplysninger, du indtaster om din medicin. Oplysningerne bliver anonymiseret umiddelbart efter, de er indtastet.

Oplysningerne bliver anvendt til at give dig et samlet overblik over oplysninger om den medicin, du indtaster, samt til at udarbejde statistikker og analyser med henblik på udvikling og forbedring af MedicinTjekker.

De indtastede data behandles i overensstemmelse med privatlivspolitikken, som du finder på MedicinTjekker.dk under spørgsmålstegnet øverst til højre på forsiden.

Kontakt

Har du spørgsmål om MedicinTjekker, kan du sende en e-mail til medicintjekker@sygeforsikring.dk

Brugervejledning

Se brugervejledning

Software label

Se software label

Vi overholder EUs
GDPR-regulativer
Alle godkendte danske lægemidler
Uafhængig af kommercielle interesser
Al information samlet ét sted